VVS

VVS

      ProfilSystem för                 rörmontage


Skensystem med tillbehör

                   för tak- och vägg-montage
Klämringen snäpps fast på skenan genom att vrida 90 gr. Kopparrör med isolering monteras och snäpps fast.

Finns i 7 storlekar från dia. 24 till 54mm.


Se bild till vä.


Snap-in gänga trycks in och snäpps fast genom att vrida 90 gr. Rörklammer skruvas fast på gängan.

Se bild till hö.
Profilskena H22 kan förses med 3 olika montagetillbehör

1. Snap-in gänga för rörklammer

2. Klämring för isolerade kopparrör.

3 Glidmutter för gängstång för upphängning i tak.


Se bild till vä.


Glidmutter M8/M10 trycks in i skenan och vrides 90 gr.  Gängstång kapas till önskad längd och  monteras i glidmuttern.

Se bild till hö.