Panelprofiler

Profiler för solcellspaneler

Takmonterade system

Ellon erbjuder ett brett sortiment av stålprofiler.  Våra profilsystem täcker nästan hela spektrat av möjliga tak- och markvarianter.

Vi skiljer mellan system för taktegel, korrugerad plåt , trapets plåt, papptak och markmonterade system.

Våra system kan specialanpassas för just era behov och speciallösningar.

För detaljerad info. ladda ner vår katalog eller maila.


Lutande tak

Bild vä.

Lutande tak med taktegel.


Bild Hö.

Änd-Profil W80 och

Mellanprofil W100

Bild vä.

Fästvinkel för taktegelsystem


Bild hö.

Lutande tak med shingelplattor.

Platta tak


Ellon profilsystem erbjuder ett stort antal stålprofiler och fästvinklar för att kunna montera solcellspaneler på dom flesta taktyper.


För detaljerad info. ladda ner vår katalog eller maila.


Monteringsvinkel (röd)speciellt framtagen för att kunna montera panelerna underifrån på markmonterade system.

Markmonterade system


Ellon erbjuder ett brett sortiment av stålprofiler för markmonterade system

För detaljerad info. ladda ner vår katalog eller maila.